پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ساماندهی به مدیریت کوچ
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان امور عشایر ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عشایر کشور
مدارک لازم دفتر چه های عشایری
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان امور عشایر ایران، آئین نامه ساماندهی عشایر، قوانین برنامه و بودجه ای
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

ارائه خدمات حین کوچ و ایجاد زیرساختها و تأسیسات لازم و مناسب در مسیر کوچ و در اطراقگاه ها به منظور تأمین نیازهای عشایر و تسهیل در امر کوچ
شامل تدوین و تنظیم ، مدیریت کوچ شامل تقویم کوچ، زمانبندی و نظارت بر نحوه چرای دام، وارائه خدمات شامل تأمین آب شرب، خدمات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی، خدمات دامپزشکی، کمک به تأمین علوفه، حفظ امنیت در استقرارگاههای ییلاقی و قشلاقی، ایلراهها و مسیرهای کوچ، مرمت و نگهداری ایلراهها، ایجاد تأسیسات لازم برای ارائه خدمات حین کوچ و تجهیز مسیرهای کوچ

1-آبرسانی با تانکر سیار
2-نگهداری راه
3-راهسازی
4-بهسازی چشمه
5--تامین آب آشامیدنی سالم
6-تامین نهاده های کشاورزی