پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات درخواستهای تسهیلات بانکی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان امور عشایر ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عشایر
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان امور عشایر ایران، آئین نامه ساماندهی عشایر، قوانین برنامه و بودجه ای
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

اعطای تسهیلات به متقاضیان عشایر