پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تامین و توزیع سوخت فسیلی - نفت و گاز
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان امور عشایر ایران
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عشایر
مدارک لازم دفترچه های عشایری
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان امور عشایر ایران، آئین نامه ساماندهی عشایر، قوانین برنامه و بودجه ای
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

تامین و توزیع سوخت به منظور رفاه عشایر و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی

• تشکیل هیات های اجرایی