پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مدیریت اعطای مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی شهرداری و سایر سازمان‌ها
آدرس وبگاه www.udrc.ir
نام دستگاه اجرایی شركت بازآفريني شهري ايران
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین شهرداری‌های استان‌ها
مدارک لازم پروانه ساختمانی
قوانین و مقررات بالادستی ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 46 آئین نامه اجرائی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

باستناد ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تحت مضمون: "کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد." دولت مکلف است به میزان صد در صد تخفیفات اعمال شده عوارض صدور پروانه از سوی شهرداری ها در اجرای این قانون در خصوص طرح های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده را محاسبه نموده و پرداخت نماید. لذا این سامانه در راستای ایجاد ارتباط با شهرداری‌ها و واکشی اطلاعات آرشیو مرتبط با پروانه‌های ساختمانی در بافت فرسوده می‌باشد.