پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری
آدرس وبگاه www.udrc.ir
نام دستگاه اجرایی شركت بازآفريني شهري ايران
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم(ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری)
مدارک لازم درج برنامه بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری – تأمین اعتبار و انتخاب مشاورین ذیصلاح
قوانین و مقررات بالادستی سند ملی بازآفرینی شهری- بند الف ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری از طریق ارائه آموزش مهارتهای پایه و راه اندازی کسب و کارهای خرد