پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مدیریت مطالعات کاربردی
آدرس وبگاه www.udrc.ir
نام دستگاه اجرایی شركت بازآفريني شهري ايران
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دانشگاهیان(اساتید ودانشجویان) مدیریت شهری(دستگاه های دولتی وشهرداری ها) شهروندان
مدارک لازم پروپوزال طرح های پژوهشی
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

انجام مطالعه وپژوهش درحوزه بازآفرینی شهری درمحدوده های هدف ومحلات نابسامان شهری