پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری ( ارائه خدمت به صورت الکترونیکی)
آدرس وبگاه www.udrc.ir
نام دستگاه اجرایی شركت بازآفريني شهري ايران
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دانشگاهیان(دانشجویان-اساتید) شهروندان مدیران شهری دستگاههای اجرائی و کارشناسان سازمان های مردم نهاد حرفه مندان
مدارک لازم 1.ارسال فرم الف و پیوست آن (مطابق نظام نامه) از طرف ادارات عمران و بهسازی استانها 2.ارسال فرم پایان کار و گزارش مستندسازی دوره
قوانین و مقررات بالادستی سندملی بازآفرینی شهری پایدار
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

آموزش مفاهیم بازآفرینی شهری