پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات شناسایی و اولویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف
آدرس وبگاه www.udrc.ir
نام دستگاه اجرایی شركت بازآفريني شهري ايران
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین نهادهای محلی و مردم
مدارک لازم پیمایش اسناد فرادست
قوانین و مقررات بالادستی طرح های جامع وتفصیلی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

گونه بندی محدوده ها و محلات ناکارآمد هدف بازآفرینی شهری در تمامی شهرهای کشور