پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارایه خدمات آزمایشگاهی سنجش از دور - ارائه داده های طیفی از طریق دسترسی به کتابخانه طیفی
آدرس وبگاه http://www.isa.ir/
نام دستگاه اجرایی سازمان فضايي ايران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به دیگردستگاه های دولتی)G2G)
مخاطبین دانشجویان اعضای هیئت علمی دستگاه های اجرایی مانند وزارت کشور نیرو جهادکشاورزی هواشناسی سازمان نقشه برداری محیط زیست زمین شناسی شهرداری ها و عموم کاربران
مدارک لازم لازم نیست.
قوانین و مقررات بالادستی اساسنامه سازمان فضایی مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضایی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

1 -این خدمت پایگاه داده کتابخانه طیفی را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. کتابخانه طیفی با اسیفاده از ابزار موجود در آزمایشگاه سنجش از دور بصورت مداوم بروزرسانی می شود و نشان می دهد که یک عارضه خاص ) مثال گندم یا گرانیت( در طول موجهای مختلف چه میزان از نور دریافتی را بازتابش می دهد. دسترسی به منحنی میزان بازتیابش ییک عارضیه موجب می شود که برای بررسی یک عارضه خاص تصویر مناسب تر انتخاب شود و یا تصویر ماهواره ای با دقت بیشیتری تفسیر گردد.