پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین فرستندگان و یا دریافت کنندگان بسته های پستی
مدارک لازم اظهارنامه - پیش فاکتور – فاکتور – قبض انبار – بارنامه - ترخیصیه
قوانین و مقررات بالادستی قانون مقررات صادرات و واردات – قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن – قانون بودجه سال 94- قانون حمل و نقل
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک)

مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع میشود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:
الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه‏های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب ـ امانات پستی، کلیه بسته‏های پستی است به استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.
این خدمت مربوط به فرآیند انجام تشریفات بسته های پستی ورودی یا خروجی می باشد.
بسته های پستی ورودی ابتدا در سرویس ارزیابی غیابی گمرک امانات پستی از طریق دستگاه ایکس ری مورد بازرسی وقرار گرفته و در صورت نیاز ارزیابی فیزیکی هم انجام خواهد شد.سپس مرسولات با توجه به مقاصد ترانزیت مندرج در مانیفست ارسال می شود در صورتیکه مرسوله امکان ترخیص غیابی را داشته باشدبسته جهت تحویل به پست تحویل داده می شود در غیر اینصورت با مراجعه صاحب کالا و صدور پته گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه مرسوله ترخیص می گردد.
بسته های پستی صادراتی صاحب کالا به گمرک مراجعه نموده و فرم اظهارنامه را تنظیم و تسلیم گمرک می نمایدپس از انجام تشریفات گمرکی رسید پستی صادر و تحویل صاحب کالا می گردد.کلیه بسته ها مجددا از طریق دستگاه ایکس ری بررسی و در صورت نیاز ارزیابی فیزیکی صورت می پذیرد.در صورتیکه کالا طبق ضوابط قانونی قابل صدور باشد مرسوله صادر می گردد در غیر اینصورت مرسوله جهت عودت به صاحب کالا تحویل پست می شود.

1-کنترل بسته های پستی از طریق دستگاه ایکس ری
2- ارزیابی فیزیکی کالا در صورت نیاز
3- اخذ نظریه آزمایشگاه / مجوزهای مورد نیاز در صورت نیاز
4- تجزیه مبادلات و ارسال آن به مقاصد استانهای مختلف بر اساس مقاصد ترانزیت
5- در صورت امکان ترخیص ممهور نمودن بسته های پستی به مهر معافیت از حقوق ورودی
6- صدور پته
7- تحویل بسته ها به پست جهت توزیع