پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات انجام تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کالا
آدرس وبگاه http://epl.irica.ir
نام دستگاه اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین متقاضیان ترانزیت کالا
مدارک لازم اظهارنامه - پیش فاکتور – فاکتور – قبض انبار – بارنامه - ترخیصیه
قوانین و مقررات بالادستی قانون مقررات صادرات و واردات – قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن – قانون بودجه سال 94- قانون حمل و نقل
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)) غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد ) - (جهت احراز اصالت مدرک)

ترانزیت کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود. این خدمت مربوط به انجام فرآیند ترانزیت خارجی کالا می باشد بدین طریق که ابتدا صاحب کالا اظهارنامه مربوطه به همراه اسکن اسناد را از طریق سامانه جامع امور گمرکی به نشانی www.epl.irica.ir برای گمرک ارسال می نماید سپس گمرک با استفاده از مدیریت ریسک اقدام بررسی اسناد و دریافت مجوزهای مقرراتی و قانونی کالا ، تودیع تضامین مربوطه و صدور پروانه ترانزیت گمرکی تشریفات مربوطه را انجام داده و کالا به مقصد مرز خروج ارسال می گردد.پس از خروج کالا از مرز مراتب به گمرک مبدا جهت تسویه تضامین اعلام می گردد.

1- دریافت اظهارنامه وارداتی به همراه اسکن اسناد مربوطه از طریق سامانه جامع امور گمرکی
2- تخصیص شماره ثبت یا سریال
3- تعیین باجه کارشناسی
4- بررسی و ارزیابی بر اساس مدیریت ریسک و اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی مورد نیاز
5- تودیع تضامین مربوطه 6- صدور پروانه ترانزیت گمرکی
7- خروج کالا از مرز
8- اعلام وصول کالا به گمرک مبدأ جهت تسویه تضامین