پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارائه خدمات خرده بانکداری روستایی
آدرس وبگاه http://www.postbank.ir/
نام دستگاه اجرایی پست بانک ایران
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم مدارک شناسایی متقاضی / تکمیل فرم در خواست ایجاد دفاتر روستایی / دارا بودن حداقل نفرات اجرایی با حداقل شرایط مد نظر بانک
قوانین و مقررات بالادستی مقرارت و آئین نامه های بانک مر کزی ج.ا.ا و مقرارت داخلی بانک
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی متغیر
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - دفاتر پیشخوان الکترونیکی - سایر (با ذکر نحوه دسترسی) شعب بانک در سطح کشور

ارائه خدمات بانکی مختلف براساس آئین نامه های بانک مرکزی از طریق دفاتر خدمات بانکی روستایی

ارائه کلیه خدمات بانکی ریالی و ارزی مصوب بانک مرکزی در دفاتر خدمات شهری و رستایی