پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اتباع خارجی
مدارک لازم مدرک اقامتی ( کارت آمایش) و گواهی های هویتی
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظایف مصوب در حوزه پذیرش اتباع خارجی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

این خدمت با دریافت نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده آغاز گردیده و براساس نوع درخواست، مبنی بر دریافت تقاضای پناهندگی یا تقاضای تجدید کارت، بررسی های لازم صورت پذیرفته و درصورت وجود شرایط ، کارت مربوطه صادر می گردد.

1- وصول نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده
2- بررسی و تطبیق با ضوابط
3- تهیه نامه و ابلاغ نطر نظر به استان
4- چاپ و تحویل کارت