پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی در جمهوری اسلامی ایران
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین سازمان های غیر دولتی بین المللی
مدارک لازم 5- اصل وتصویرسند ازدواج و طلاق وشناسنامه فرزندان درصورت تآهل
قوانین و مقررات بالادستی ابلاغیه مقام معظم رهبری 27383-1 /خ م مورخ 27/7/86 و مصوبه هیات وزیران به ش 27862 ت 31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعالیت سازمان های بین المللی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

این خدمت دربرگیرنده انجام بررسی های لازم به منظور اتخاذ تصمیم جهت صدور مجوزهای لازم برای فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی می باشد. اخذ گزارشات لازم از سازمان های فعال در امور پناهندگان از دیگر اقداماتی است که در راستای نظارت بر فعالیت های مربوطه صورت می پذیرد.

1. دریافت درخواست و انجام اقدامات لازم جهت تکمیل مدارک
2. انجام مکاتبات موردنیاز، برگزاری جلسه و تنظیم صورت جلسه
3. ثبت و ارسال نامه برای NGO درخواست کننده یا برای وزارت امور خارجه
4. دریافت گزارشات عملکرد سازمان در راستای مجوز دریافتی