پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمان های غیردولتی داخلی و بین المللی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه پناهندگان دارای مدرک شناسایی معتبر ( کارت آمایش)
مدارک لازم 4. چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار هریک از مدارک بر حسب مورد از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی) الزامی است .
قوانین و مقررات بالادستی مصوبه هیات وزیران به ش 27862 ت 31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعالیت سازمان های بین المللی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیک

بررسی نیازهای پناهندگان و طرح موضوع برای تعیین مجری و تامین اعتبار با سازمان های بین المللی و داخلی

1. شناسایی کمبودها و نیازها- تعریف طرح و پروژه متناسب با نیاز
2. شناخت ریسک های حین پروژه - تعریف مراحل مختلف مدیریت پروژه
3. تعریف برنامه‌های کاری اجرای پروژه- نظارت بر اجرا
4. تحلیل نهایی از اجرای پروژه- شناسایی شریک مالی و اجرایی طرح
5. تهیه تفاهم نامه و انعقاد تفاهم نامه- تعریف وظایف و تعهدات
6. دریافت و بررسی گزارشات مالی و عملیاتی پروژه- بازدید از مراحل اجرا
7. بازرسی و حسابرسی- بستن پروژه