پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برگزاری انتخابات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین آحاد جامعه در سن قانونی حضور در انتخابات
مدارک لازم مدارک مورد نیاز درهریک از فرآیندهای انتخابات، منطبق با قانون، آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی برگزاری نوع انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا) بوده و در هر یک از مراحل مربوطه اطلاع رسانی می گردد.
قوانین و مقررات بالادستی قانون ، آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی برگزاری انتخابات
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) غیرالکترونیکی

وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انواع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمهیدات لازم جهت برگزاری هرچه بهتر انتخابات و مشارکت آحاد جامعه در این امر را فراهم می نماید.

فرآیندهای مربوطه بسته به نوع انتخابات بنابر ضوابط قانونی بایکدیگر دارای تفاوت هایی بوده و به سه دسته فرآیندهای پیش از اخذ رای، روز اخذ رای و پس از آن قابل تقسیم می باشند. مهم ترین فرآیندهای انتخاباتی عبارتند از:
1. فرآیندهای پیش از اخذ رای:
• دستور شروع انتخابات و اعلام وصول آن
• آگهی و ثبت نام داوطلبان
• تشکیل هیات های اجرایی
• رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
• انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی
• تعیین تعداد و محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای
• انتشار آگهی انتخابات
• تعیین عوامل اجرایی شعبه
• تعیین نمایندگان فرماندار در شعب
• انصراف داوطلب / نامزد
• رسیدگی به شکایات قبل از اخذ رای
• تغییر حوزه انتخابیه (برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری)
2. فرآیندهای روز اخذ رای:
• احراز هویت رای دهندگان (شناسنامه–کارت ملی)
• اخذ رای و شمارش آراء
• تجمیع آراء
3. فرآیندهای پس از اخذ رای:
• رسیدگی به شکایات انتخاباتی
• آگهی نتیجه انتخابات
• صدور اعتبارنامه منتخبین (حسب نوع انتخابات)
• امحای تعرفه و برگهای رای