پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانه و نظارت برعملکرد تشکل های مشمول قانون فعالیت احزاب و انجمن ها
آدرس وبگاه http://portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=75ffb071-754d-469f-a4de-7ff6190bfcda
نام دستگاه اجرایی وزارت کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی
مدارک لازم مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه: ‌الف- برگ درخواست ب- برگ مشخصات هیأت رهبری و اجرایی گروه ج- مرامنامه، اساسنامه و آئین‌نامه انضباطی- مالی گروه ‌د - فتوکپی شناسنامه اعضای هیأت مؤسس، رهبری و اجرایی ه - گواهی عدم سوء‌پیشینه برای هر یک از اعضای هیأتهای مؤسس، رهبری و اجرایی. ‌و - عکس جدید تمام رخ 4*6 مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه: ارسال مشخصات اعضای جدید مجمع، صورت جلسه مجمع و ارسال اساسنامه در صورت اصلاح ضروری می باشد. مدارک موردنیاز در مبحث نظارت بر عملکرد : گزارشات مالی، عملکرد هیات مدیره مدارک لازم جهت تکمیل گزارش مجمع : 1- فرم مشخصات فردی تمام منتخبین 2- تصویرشناسنامه 3-تصویرکارت ملی 4-عکس 5-مدرک تحصیلی 6- مرامنامه و اساسنامه امضاء شده بوسیله اعضای هیئت رئیسه 7- فرم گزارش ویژه هیئت رئیسه مجمع
قوانین و مقررات بالادستی قانون فعالیت احزاب و جمعیتها مورخ 7/6/1360 و آئین نامه های اجرایی مربوطه
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی غیرالکترونیکی

بنابر ماده 8 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده ، ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها از سوی وزارت کشور صورت می پذیرد. به منظور انجام این امر ، پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه ، مطابق بر آیین‌نامه اجرایی این قانون تنظیم گردیده و توسط وزارت کشور بهکمیسیون ماده (10) این قانون ارائه می گردد. پس از تصویب تقاضا در کمیسیون مربوطه ، پروانه فعالیت مربوطه صادر می شود. (ماده 9 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده). لازم به ذکر است در راستای نظارت بر عملکرد تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها، در کمیسیون ماده 10 گزارش های مالی و عملکرد هیات مدیره مورد بررسی قرار می گیرد.

صدور / تمدید پروانه:
• ارائه درخواست
• بررسی اولیه و رفع نواقص
• استعلام از مراجع ذیربط
• ارسال پرونده تهیه شده به کمیسیون ماده 10
• پیگیری جهت رفع نواقص احتمالی پرونده از سوی کمیسیون ماده 10
• بررسی پرونده در کمیسیون ماده 10 (دراین مرحله، سه حالت متصور می باشد: نیاز به اصلاح درخواست، رد درخواست، موافقت با درخواست) :
o درصورت نیاز به اصلاح درخواست یا اعتراض به رد درخواست : مراحل مجددا از بررسی اولیه و رفع نواقص پیگیری می شود.
o موافقت با درخواست: ابلاغ مصوبه به متقاضی و تکمیل مدارک، دعوت از نماینده وزارت کشور برای حضور در مجمع عمومی، شرکت نماینده وزارتخانه در مجمع و تکمیل فرم گزارش مجمع عمومی، بررسی مدارک و رفع نواقص احتمالی، استعلام اعضای شورای مرکزی از مراجع ذیربط، تکمیل پرونده و ارجاع به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 (درصورت وجود نقص در پرونده، رفع نقص صورت می پذیرد) ، بررسی پرونده در کمیسیون ماده 10 (سه حالت متصور خواهد بود: تائید درخواست، نیاز به اصلاح ، رد درخواست)
• درصورت تائید نهایی درخواست :
o ارسال تقاضا به روزنامه رسمی
o انتشار اگهی در روزنامه رسمی
o تحویل پروانه به متقاضی، دریافت رسید و آگهی مربوطه

نظارت برعملکرد:
• بررسی فعالیت و نظارت بر عملکرد تشکلها
• ابلاغ نظر کمیسیون ماده 10 به اداره مربوطه
• مکاتبه با تشکلهای مربوطه جهت دریافت گزارشهای مالی و عملکرد هیات مدیره
• دریافت و بررسی گزارشها، درصورت نیاز تشکیل جلسه و تهیه اطلاعات تکمیلی
• بررسی گزارشات به دست امده و رفع نواقص احتمالی
• ارسال گزارش تکمیل شده به کمیسیون ماده 10
• بررسی و اعلام نظر از سوی کمیسیون، درخواست اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز
• پیگیری نظر کمیسیون و درصورت نیاز درج در پرونده