پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات استقرار نظام اطلاعات مکان محور دولت الکترونیک
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دستگاههای دولتی ، درخواست های مردمی به ویژه در حوزه تقسیمات کشوری ، بخش خصوصی در جهت تهیه اطلاعات و داده های مورد نیاز
مدارک لازم درخواست های ارائه شده منطبق بر مصوبات هیات وزیران، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی
قوانین و مقررات بالادستی نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ایران قانون وظایف وزارت کشور قانون برنامه پنجم توسعه کشور قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و اصلاحیه های آن آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی غیرالکترونیکی

باتوجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور و ماموریت های این وزارتخانه در حوزه هایی نظیر اجتماعی ، سیاسی ، تقسیمات کشوری ، مرز و مبارزه با قاچاق و مدیریت بحران و بلایای طبیعی ،داده های مکان محور و سرویس های الکترونیک مورد نیاز در راستای اهداف و ماموریت های این وزارتخانه ، در اختیار دستگاههای دولتی ، بخش خصوصی و آحاد جامعه قرار می گیرد.

1. ارائه درخواست
2. بررسی درخواست ارائه شده به منظور تطابق با ضوابط مربوطه
3. انجام هماهنگی های موردنیاز در صورت تطابق درخواست با ضوابط
4. ارائه داده های مکان محور و سرویس های الکترونیک مورد نیاز