پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ارایه مدارک آموزشی و دانش آموختگی
آدرس وبگاه http://saorg.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان امور دانشجویان
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دستگاههای ستادی و اجرایی کشور سازمان‌های خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی
مدارک لازم احراز شرایط مورد نظر در بخشنامه‌های مربوط ارائه مدارک در قالب فرم‌های دیجیتال و دستی
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)- (جهت احراز اصالت مدرک)

در این خدمت، کلیه مدارک مورد نیاز دانشجویان و دانش آموختگان شامل تائید مدرک برای ترجمه و انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه و پاسخگوئی غیر حضوری در اختیار دانشجویان و دانش آموختگان متقاضی قرار می گیرد

1. ارایه مدارک دانش آموختگی از دانشگاه محل تحصیل
2. تایید دوره و مقطع تحصیلی در معاونت آموزشی وزارت عتف
3. تایید و رتبه بندی دانشگاه مورد نظر (در صورت ارایه مدرک از دانشگاه خارج از کشور) توسط کمیته بررسی در سازمان امور دانشجویی
4. صدور تاییده ممهور و قاب