پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده
آدرس وبگاه http://moshaver.msy.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی
مدارک لازم 1-تصویر کارت ملی موسس 2-تصویر تمام صفحات شناسنامه موسس 3-تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر موسس 4-تصویر وضعیت نظام وظیفه 5-اسکن عکس پرسنلی موسس 6-تصویر پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره موسس 7-تصویر آخرین مدرک تحصیلی موسس 8-برگه تکمیل و تایید شده دستگاه دولتی (فقط برای متقاضی مجوز دولتی) 9-تصویر درخواست متقاضی با مهر و امضای دستگاه مورد نظر (فقط برای متقاضی مجوز غیر دولتی عمومی) 10-تصویر اساسنامه رسمی و تایید شده وزارت کشور (فقط برای متقاضی مجوز غیر دولتی خصوصی) 11-تصویر آگهی ثبت موسسه در روزنامه رسمی( فقط برای متقاضی مجوز غیر دولتی خصوصی) 12-تصویر گواهی مؤدیان مالیاتی (کد اقتصادی) الزامی برای متقاضیان حقوقی 13-تصویر تعهدنامه موسس مبنی بر گذراندن دوره های ابلاغ شده در آیین نامه قبل از دریافت مجوز
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه ماده 43 برنامه پنجم توسعه
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - مراجعه حضوری

در این خدمت با توجه به ضوابط مندرج در آیین نامه برای متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط، مجوز تاسیس مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده صادر می گردد. مدت زمان اعتبار مجوزها 2 سال می باشد.

1-مراجعه به سایت https:///moshaver.msy.gov.ir و ثبت درخواست جدید
2-اخذ کد رهگیری
3-مراجعه حضوری جهت طی روال تایید صلاحیت
4-بازرسی مکان توسط کارشناسان
5-صدور مجوز