پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز بهره برداری از (تاسیس) استخر و باشگاه های ورزشی و نظارت بر آنها
آدرس وبگاه http://m5.msy.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط
مدارک لازم 1- فرم درخواست با ذکر کلیه رشته های ورزشی مورد درخواست و کروکی محل باشگاه 2-کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم موسس/ مدیرعامل و مدیر یا مدیران باشگاه 3-کپی تمام صفحات شناسنامه موسس / مدیر عامل (برای متقاضیان حقوقی) و مدیر یا مدیران باشگاه 4 -کپی آخرین مدرک تحصیلی موسس/ مدیر عامل و مدیر یا مدیران باشگاه 5-کپی کارت ملی موسس/ مدیرعامل و مدیر یا مدیران باشگاه 6- عکس 4*3 موسس و مدیران 7-کپی برابر با اصل کلیه صفحات سند مالکیت (در صورت مالک بودن) یا اجاره نامه رسمی 2 ساله (در صورت اجاره ای بودن ملک)، 8-کپی مدرک تحصیلی موسس، مدیر عامل 9-فرم وکالتنامه یا رضایتنامه رسمی مالک 10-تاییدیه هیئت ورزشی رشته های مورد تقاضا (جهت تاسیس استخرهای ورزشی تاییدیه هیئت نجات غریق و شنا الزامی است، همچنین تاییدیه مرکز بهداشت منطقه نیز جهت استخر الزامی است) 11-کپی کارت مربیگری مربیان رشته های درخواستی و کارت ناجیگری و گواهی آمادگی ناجی در سال جاری برای متقاضیان استخر 12-اساسنامه شرکت، موسسه، بریده آخرین آگهی روزنامه رسمی برای متقاضیان حقوقی 13-آیین نامه داخلی باشگاه 14-ارائه تعهدنامه محضری مبنی عدم اشتغال در دستگاههای دولتی (مخصوص مدیر باشگاه) 15-درصورتیکه موسس یا مدیر مونث باشد رضایتنامه محضری همسر الزامی است
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه تاسیس سازمان تربیت بدنی
هزینه خدمت 40,000
شماره حساب (های) بانکی 89/ 1078 خزانه نزد بانک ملی
پرداخت بصورت الکترونیک در حال حاضر ندارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (مراجعه حضوری)

در این خدمت برای متقاضیانی که موافقت اصولی بازمین یا بدون زمین خود را دریافت کرده اند مجوز بهره برداری از باشگاه صادر می گردد. اعتبار این مجوز 3 الی 5 سال می باشد. صدور مجوزها و عمل نظارت از طریق ادارات کل استانی صورت می گیرد. عمل نظارت بر باشگاه ها و استخرهای ورزشی از طریق دریافت و پاسخگویی به شکایات مردم، بازرسیهای دوره ای و مدیریت مجوزهای مربوطه انجام می شود.

1-مراجعه متقاضی به سایت https://m5.msy.gov.ir و ثبت درخواست
2-اخذ کد درخواست و پیگیری از طریق سایت
3-بررسی تقاضا در ادارات کل استانی 4- بازدید کارشناس از مکان 5- بررسی صلاحیت و استعلامات 6- تشکیل جلسه کمیسیون ماده 5 در استان یا شهرستان مربوطه و صدور مجوز