پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خرید خدمات، مشارکت یا واگذاری مدیریت اماکن ورزشی در اختیار به بخش غیر دولتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی واجد شرایط مندرج در آیین نامه
مدارک لازم اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قراداد باید واجد صلاحیت‌های فنی و اجتماعی بوده و توانایی‌ها و‌امکانات لازم را با تأیید دستگاه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هزینه خدمت طبق ضوابط آیین نامه محاسبه می شود
شماره حساب (های) بانکی خزانه دولت
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

خرید خدمات، مشارکت یا واگذاری مدیریت اماکن ورزشی در اختیار به بخش غیر دولتی مطابق با ضوابط آیین نامه ماده 88

1-ارائه درخواست به کمیسیون ماده 88 در ادارات کل استانی
2-طرح در کمیسیون و اخذ تصمیم
3-طی روال اجرایی مطابق با ضوابط آیین نامه