پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات استعدادیابی ورزشکاران
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی
مدارک لازم فرم های ثبت نام و مستندات مربوط به سوابق ورزشی (در صورت وجود)
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت مبلغ ثابتی وجود ندارد
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک وابسته به واحد انجام دهنده کار
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(مراجعه حضوری)

در هر استان پایگاه های قهرمانی زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان راه اندازی می شوند و در آنها با همکاری متخصصان ورزشی استعدادیابی ورزشکاران در سطح استان انجام می گیرد. استعدادیابی از طریق انجام تست های مختلف انجام می پذیرد

1-فراخوان پایگاه های قهرمانی جهت انجام فرایند استعدادیابی
2-مراجعه متقاضیان به پایگاه ها
3-ثبت نام و انجام تست های تخصصی
4-مراجعه جهت دریافت نتایج