پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان
آدرس وبگاه http://saman.msy.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین جوانان در رنج سنی 15تا29سال متقاضی جهت تاسیس سازمانهای مردم نهاد جوانان
مدارک لازم تکمیل فرم های تقاضانامه تاسیس،2 قطعه عکس اعضاء هیئت موسس ، کپی شناسنامه تمام صفحات اعضاء هیئت موسس،کپی کارت ملی اعضاء هیئت موسس ،کپی مدرک تحصیلی (دو نفر از پنج نفر میبایست مردک تحصیلی مرتبط با موضوع سمن داشته باشند یا سوابق فعالیت مرتبط)، استعلام تخصصی موضوع و گستره فعالیت از ادارات حقوقی استانها، استعلام پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا از متقاضیان تاسیس و نماینده قانونی سمن،تدوین اساسنامه،تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی سمن با نظارت ادارات کل استانها
قوانین و مقررات بالادستی ماده21 آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد جوانان به شماره 27862/ت 31281ه مورخ8/5/1384هیات محترم وزیران
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

سازمان های مردم نهاد جوانان به سازمان هایی گفته می شود که برای انجام فعالیت و ارائه خدمات داوطلبانه در عرصه های تربیتی جوانان با مشارکت جوانان و بر اساس مدیریت جوانان با استناد به موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توصعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اجرای مصوبه شماره 27862ت 31281 هـ مورخ 1384/5/8 هیئت محترم وزیران فعالیت می نماید. در این خدمت برای این نهادها مجوز فعالیت صادر می گردد.

1-مراجعه به سایت http://saman.msy.gov.ir
2-پر کردن فرم درخواست و ضمیمه مدارک
3-پیگیری از طریق سایت