پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور کارت بیمه ورزشی
آدرس وبگاه http://ifsm.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی متقاضی، باشگاه های ورزشی
مدارک لازم یک قطعه عکس 4×3 و کپی کارت ملی یا کارت اقامت با حداقل 6 ماه اعتبار جهت اتباع کشورهای خارجه متقاضیان ، فیش بانکی مبلغ واریزی
قوانین و مقررات بالادستی بخشنامه سازمان تربیت بدنی به شماره 17990/1 مورخ 5/3/86 البته هر ساله این بخشنامه بروز رسانی میگردد
هزینه خدمت 150,000
شماره حساب (های) بانکی در استانها متفاوت است
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

باشگاه های ورزشی مکلفند با ارائه لیست ورزشکاران خود برای آنها درخواست صدور کارت بیمه ورزشی نمایند. این بیمه توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام میگیرد و در استانها افراد با مراجعه به هیئت های پرشکی ورزشی از این خدمت بهره مند می گردند

1-مراجعه متقاضی به هیئت پزشکی ورزشی استان یا فدراسیون پزشکی ورزشی در تهران
2-ارائه مستندات و فیش واریزی و دریافت کارت