پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تولید ، بروزنمایی و اشتراک گذاری اطلاعات مکانی درقالب سامانه جامع اطلاعات مکان محور
آدرس وبگاه http://dpli.ir/QG0STe
نام دستگاه اجرایی وزارت نیرو
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه کاربران درون سازمانی (صنعت آب و برق) و برون سازمانی(دانشجو، دستگاه های اجرایی و...)
مدارک لازم سند فرابخشی"استقرار منظومه ملی اطلاعات مکان محور"، سند امنیت اطلاعات و سرویس¬های مکانی در زیرساخت داده مکانی و تعریف ردیف بودجه اختصاصی
قوانین و مقررات بالادستی ماده 56 قانون برنامه چهارم توسعه،بند ه ماده 46برنامه پنجم توسعه، نقشه راه توسعه الکترونیک و..
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)الکترونیکی-پست الکترونیک

_x000D_ در راستای اجرای تبصره بند ه ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت نیرو مانند سایردستگاه های اجرایی موظف است اطلاعات مکان محور خود را در قالب سامانه جامع اطلاعات مکان محور تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارایه کرده وبه صورت برخط یا در دوره های زمانی مشخص اطلاعات مذکور را به روز کنند.

• احراز هویت رای دهندگان (شناسنامه–کارت ملی)