پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت
آدرس وبگاه http://www.ghoran.ir/web/institue-dashboard/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2F
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز:1-تصویر شناسنامه از تمامی صفحات یک نسخه 2-چهار قطعه عکس جدید 4*3 3- تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارایه برگ معافیت دایم 4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی (کارشناسی به بالا)یا معادل آن 5- تصویر کارت ملی 6-تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس ،مشخصات فردی 7-تکمیل اساسنامه همراه با صورت جلسات هیات موسس و هیات مدیره 8-تقاضای درخواست تاسیس موسسه(دلایل توجیهی ،ذکر اهداف و موضوع فعالیت) 9-ارایه مستندات و سوابق فعالیتهای فردی در حوزه قرآن و عترت متناسب با موضوع فعالیت های درخواستی مدارک تکمیلی : 1-گواهی عدم اعتیاد 2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری
قوانین و مقررات بالادستی (ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه 1375/8/8و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه درخواست از طریق سایت http://qia.farhang.gov.ir/fa/partofmarkaz/amoozesh/rasidegi/mojavvez
2-بررسی پرونده های با وضعیت درحال ثبت موجود در کارتابل استان
3-انجام مصاحبه تخصصی با هیأت مؤسس و مدیر عامل و پیشنهاد موضوع فعالیت بر اساس تخصص،توانایی و سابقه افراد )توسط تیم مصاحبه گر( و درج فرم های مصاحبه در کارتابل
4-استعلام عدم سوء پیشینه وحراست )تمامی اعضاء هیأت مؤسس و مدیر عامل(
5-بررسی و اعلام نظر اداره سجل کیفری و حراست
6-ارسال پرونده از طریق سامانه جامع اطلاعات
7-بررسی محتوای پرونده توسط هیأت رسیدگی مستقر در معاونت و تعیین موضوع فعالیت مؤسسه ) بعد از تاییدمصاحبه تخصصی(
8-ارائه نامه موافقت اصولی به اداره کل استان جهت تنظیم اساسنامه )طبق نظر هیأت رسیدگی(
9-ارائه نامه تاییدیه اماکن در مورد محل مؤسسه به مدیر مسئول
10-مراجعه به اماکن
11-بررسی و اعلام نظر اماکن درخصوص تایید محل فعالیت مؤسسه
12-تنظیم سه نسخه اساسنامه با استفاده از سامانه جامع اطلاعات و ممهور نمودن تمامی صفحات به مهر اداره کل ) بعد از تایید مکان مؤسسه(
13-ارائه نامه به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت اساسنامه
14-ثبت مؤسسه ) تایید اساسنامه و نام مؤسسه (
15-درج در روزنامه رسمی
16-ارائه اساسنامه ثبت شده،آگهی تأسیس، روزنامه رسمی و نامه تاییدیه اماکن
17-دریافت اساسنامه ثبت شده، آگهی تأسیس، روزنامه رسمی و تاییدیه اماکن
18-صدور پروانه فعالیت مؤسسه و ارسال آن به اداره کل استان
19-تحویل پروانه فعالیت به مدیر مسئول و دریافت فرم تعهد
20-دریافت پروانه فعالیت ونصب تابلو در مکان مؤسسه