پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی، تجسمی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست 2. تصاویر صفحات شناسنامه ،کارت ملی ،کارت پایان خدمت یا معافیت- برای آقایان ،-آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس- هم برای موسس و هم برای مدیر مسئول- 3. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه با موضوع آموزشگاه آزاد هنری تجسمی و یا نمایشی مدارک تکمیلی 1. گواهی عدم اعتیاد 2. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی (مصوبه جلسه 477 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1380/01/20)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی،موسیقی،نمایشی و سنتی

1-ارائه درخواست و مدارک به اداره کل ارشاد استان
2-ارائه فرم" ی "به متقاضی
3-تکمیل فرم" ی "و ارائه به اداره کل ارشاد استان
4-تشکیل پرونده و ارائه به شورا درصورت کامل بودن مدارک
5-بررسی پرونده واعلام نظر
6-برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی درصورت تایید شورا
7-معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه واستعلام از اداره کل حراست و اداره اماکن در خصوص متقاضی و مکان آموزشگاه در صورت قبولی در آزمون
-ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه به اداره کل استان
-بررسی صلاحیت متقاضی و اعلام نظر کتبی توسط حراست
-مراجعه به اداره بهداشت و سجل کیفری جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
-صدور گواهی عدم اعتیاد وعدم سوء پیشینه به نام متقاضی
-انجام بازدید از مکان اموزشگاه توسط اداره اماکن و اعلام نظر کتبی
8-دریافت نظرات اداره اماکن ، اراده کل حراست ،بهداشت ، سجل کیفری ومعرفی متقاضی جهت گذراندن دوره آموزشی مرتبط
9-برگزاری دوره بازآموزی مرتبط با فعالیت آموزشگاههای آزاد هنری برای مدیر آموزشگاه وآزمون و صدور گواهینامه مربوطه به نام متقاضی و ابلاغ کد شناسه آموزشگاه و ارسال به استان
10-صدور مجوز تاسیس یکساله آموزشگاه و ارسال رونوشت به دفترآموزش و توسعه فعالیتهای هنری
11-دریافت مجوز یکساله آموزشگاه