پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تکمیل فرم ثبت مشخصات متقاضی و برنامه 2. دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی 3. پروانه صلاحیت هنری عوامل برنامه 4. موافقتنامه میهمان- اگر میهمان دعوت شده باشد- 5. نمونه کار در قالب لوح فشرده 6. نمونه اوراق تبلیغاتی 7. موافقتنامه اداره اماکن جهت اجرای برنامه در سالنهای با ظرفیت بیش از پانصد نفر
قوانین و مقررات بالادستی (ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه 461 مورخه 1379/2/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره 1 ماده 3 سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب 78/11/26 همان شورا)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

صدور پروانه اجرای نمایش

1-مراجعه و ارائه درخواست به مدیریت محل اجرای برنامه(آمفی تئاترها،سالنها و غیره)
2-ارائه نامه درخواست به نام متقاضی مبنی بر صدور پروانه اجرای برنامه در مکان، زمان و تعداد اجرای مشخص
3-ثبت درخواست
4-تکمیل فرم ثبت مشخصات و ارائه مدارک
5-بررسی نمونه کار و اعلام نتیجه به متقاضی
6-تهیه پروانه اجرای برنامه درصورت مثبت بودن نظر شورا
7-صدور پروانه اجرای برنامه
8-دریافت پروانه اجرای برنامه واطلاع به متقاضی