پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم طبق فرمایش جناب قدسی چنین مجوزی وجود ندارد
قوانین و مقررات بالادستی (فاقد استناد قانونی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی