پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز نصب مجسمه ، یادمان، علایم و نشانه ها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست کتبی از طرف سازمان مجری 2. گزارش توجیهی طرح و مشخصات مجری 3. طرح و ماکت و نقشه و سایر مشخصات فنی 4. نقشه محل نصب به همراه عکس از زوایای مختلف آن 5. معرفی نامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
قوانین و مقررات بالادستی (آیین نامه شماره دش/858 مورخه 78/3/16نحوه نظارت بر انتخاب ساخت و نصب مجسمه و یادمان مصوب جلسه 442 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخه 78/3/4 و دستورالعمل مصوب شورای فرهنگ عمومی1379/8/18)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم و نشانه ها

1-ارائه درخواست و توجیهات لازم درخصوص طرح
2-ثبت درخواست و ارائه
3-دریافت تقاضا و مشخصات طرح از سازمان مجری وارسال به شورای نظارت
4-تشکیل جلسه وبررسی کارشناسی طرح
5-اعلام نظر و ابلاغ به دفتر امور هنرهای تجسمی
6-تهیه مجوز درصورت مثبت بودن نظر شورا
7-امضاء
8-ثبت و ابلاغ به سازمان متقاضی
9-دریافت مجوز