پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز ورود آثار هنرهای تجسمی به کشور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست کتبی 2. استعلام کتبی گمرک
قوانین و مقررات بالادستی (بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری مصوبه 15570.ت 28860 ه هیات وزیران مورخ 1382.4.14)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

1- ارایه درخواست به همراه قبض گمرکی
2- ثبت درخواست و ارائه
3- ارایه فرم اظهار نامه به متقاضی
4- تکمیل و ارایه فرم اظهار نامه
5- مراجعه و بازدید از آثار مستقر در گمرک و اعلام نظر کارشناسی
6- امضاء نامه مجوز در صورت مثبت بودن گزارش نتیجه بازرسی
7- ثبت و ارایه نامه مجوز
8- دریافت مجوز