پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست کتبی 2. تحویل اساسنامه، تصویر روزنامه رسمی، پروانه تاسیس ،و آگهی ثبت شرکتهای موسسه (برای متقاضیان حقوقی( 3. ارائه گزارش عملکرد اقدامات قبلی در صورت وجود سابقه طرح تفصیلی برنامه شامل: 1. هدف و معیارهای طرح 2. ، ذکر بین الملل ، کشوری، استانی یا محلی،(جشنواره های بین المللی نیاز به اخذ مجوز از مراکز مربوطه دارند( 3. اشخاص حقیقی و حقوقی، یاریگران طرح - اسپانسرها -، راه های تأمین هزینه و بودجه بندی، 4. تقویم اجرایی، روش های تبلیغاتی و سوابق فعالیت ،و مکان اجرا 5. سوابق هنری و علمی شورای علمی و هنری
قوانین و مقررات بالادستی (فاقد قانون و مقررات جهت صدور مجوز)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز برگزاری جشنواره­ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

1-ارائه درخواست کتبی حداقل روز قبل از اجرای فعالیت
2-ثبت درخواست منضم به مدارک لازم
3-بررسی مدارک و صلاحیت تخصصی و سوابق
4-بررسی محتوای برنامه و اعلام نظردر خصوص صدور مجوز
5-صدور مجوز در صورت موافقت
6-ثبت و ارائه مجوز
7-دریافت مجوز
8-ارائه گزارش عملکرد جشنواره به کارشناس مربوطه
9-تطبیق گزارش عملکرد وطرح اولیه و اعلام نظر
10-ثبت در پرونده توسط دبیرخانه امور نگارخانه ها