پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز انتشار کتاب گویا
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. فرم درخواست بررسی اثر 2. یک نسخه از کتاب 3. سه نسخه از لوح صوتی مورد نظر 4. طرح روی جلد 5. تصویر برگ مجوز انتشار کتاب 6. استعلام شماره شابک و مجوز چاپ کتاب از اداره کل امور کتاب 7. دریافت شماره ثبت حقوقی اثر از اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حفظ و صیانت از حقوق پدیدآورندگان و تولید کنندگان و ارائه به دفتر موسیقی مدارک تکمیلی 1. شماره ثبت واسپاری اثر به کتابخانه ملی ایران
قوانین و مقررات بالادستی (به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ 1379/7/7 مصوب وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه درخواست و یک نسخه از کتاب و نسخه از لوح صوتی مورد نظر به دفتر موسیقی
2-دریافت و ثبت توسط دبیرخانه
3-بررسی و استعلام از اداره کل کتاب توسط واحد صدور مجوز آلبوم
-مقایسه تطبیقی متن کتاب با محتویات لوح صوتی
-طرح اثر در شورای موسیقی به منظور بررسی موسیقی متن
4-استعلام از حراست
5-بررسی و اعلام نظر کتبی
6-درخواست طرح روی جلد در صورت تایید حراست
7-ارائه طرح روی جلد
8-صدور معرفی نامه به نام متقاضی برای ثبت اثر در کتابخانه ملی درصورت تایید طرح روی جلد
9-دریافت معرفی نامه و مراجعه به کتابخانه ملی
10-صدور شماره ثبت اثر
11-دریافت شماره ثبت و ارائه به دفتر موسیقی
12-صدور مجوز
13-دریافت مجوز