پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز انتشار آثار صوتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. فرم درخواست بررسی متن 2. دو نسخه مکتوب از متن مورد نظر 3. فرم درخواست بررسی موسیقی 4. سه نسخه لوح فشرده حاوی اثر 5. معرفی نامه از سوی موسسه یا شرکت ناشر 6. طرح روی جلد آلبوم 7. دریافت شماره ثبت حقوقی اثر از اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حفظ و صیانت از حقوق پدیدآورندگان و تولید کنندگان و ارائه به دفتر موسیقی مدارک تکمیلی 1. شماره ثبت واسپاری اثر به کتابخانه ملی ایران
قوانین و مقررات بالادستی (به استناد بند های 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه نحوه صدور مجوز تاسیس مراکز صداگذاری صدابرداری و ضبط آثار صوتی مورخ 1379/7/7 مصوب وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه نامه و فرم درخواست کارشناسی و دو نسخه ازمتن مورد نظر به دفترموسیقی
2-ارسال متن توسط دبیرخانه به شورای شعر جهت بررسی
3-بررسی کارشناسی متن بطورجداگانه
4-درج تاییدیه صلاحیت فنی ومحتوایی متن در صورت مثبت بودن نظر شورا
5-دریافت نظر شورای شعرتوسط واحد صدور مجوز آلبوم
6-ارائه فرم درخواست بررسی موسیقی و سه حلقه لوح صوتی از اجرای گروه
7-بررسی کارشناسی فنی موسیقی
8-استعلام از حراست در صورت مثبت بودن نظر شورای فنی موسیقی
9-بررسی واعلام نظر کتبی
10-بررسی تطبیقی متن تایید شده توسط شورای شعر با متن ارائه شده در لوح صوتی در صورت مثبت بودن نظر حراست
11-درخواست طرح روی جلد در صورت تایید مطابقت کلام
12-ارائه طرح روی جلد
13-بررسی صلاحیت نشر آلبوم به لحاظ رعایت موازین فرهنگی
14-صدور معرفی نامه به نام متقاضی برای ثبت اثر در کتابخانه ملی درصورت تایید صلاحیت نشر آلبوم وطرح روی جلد آن
15-دریافت معرفی نامه ومراجعه به کتابخانه ملی
16-صدور شماره ثبت اثر
17-دریافت شماره ثبت اثر وارائه به دفتر موسیقی
18-صدور مجوز
19-دریافت مجوز
20-ارائه پنج نسخه از اثر منتشرشده به دفتر موسیقی
21-بررسی تطبیقی اثر منتشر شده