پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. نامه درخواست متقاضی 2. اظهار نامه 3. نامه از دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری و تصویر پروانه تاسیس 4. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع صدابرداری آثار صوتی 5. تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل و صدابردار 6. تصویرکارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلی مدیر عامل 7. چاپ و ارائه آگهی تاسیس استودیو در روزنامه رسمی 8. ارائه تصویر برابر با اصل قرارداد بسته شده بین صدابردار و مدیر عامل استودیو
قوانین و مقررات بالادستی (به استناد بند های 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه نحوه صدور مجوز تاسیس مراکز صداگذاری صدابرداری و ضبط آثار صوتی مورخ 1379/7/7 مصوب وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه درخواست پروانه فعالیت استودیو و مدارک
2-تشکیل پرونده درصورت تکمیل بودن مدارک و دارا بودن شرایط
3-استعلام از دفتر توسعه مشارکتها در خصوص موسسه فرهنگی و هنری مربوط به متقاضی
4-بررسی و اعلام نظر
5-استعلام از اداره اماکن درخصوص مکان استودیو
6-بازدید از مکان استودیو واعلام نظرکتبی
7-ارسال پرونده متقاضی به دفتر موسیقی در صورت مثبت بودن نظر اداره اماکن
8-کنترل و کارشناسی حضوری از تجهیزات و توانایی فنی صدابردار
9-بررسی پرونده و صدور پروانه فعالیت شش ماهه در صورت تاییدکارشناسی فنی
10-دریافت پروانه فعالیت شش ماهه
11-ارائه پروانه فعالیت شش ماهه به متقاضی