پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانة نمایش ویدئویی ویژه شبکة نمایش خانگی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تقاضای کتبی با سربرگ و مهر و امضاء مدیر عامل موسسه ویدیو رسانه، شرکت صوتی تصویری یا موسسه فرهنگی هنری 2. تکمیل فرمهای تقاضا -تایپ شده- 3. ارائه مجوز ساخت برنامه 4. درخصوص فیلمهای داستانی ویدئویی مجوز نمایش از اداره کل نظارت و ارزشیابی 5. ارائه اصل فیش بانکی به حساب شماره 72 خزانه داری کل 6. ارائه اسناد مالکیت ویدیویی برنامه 7. ارائه 10 نسخه کپی ویدیوییDVD از برنامه 8. ارائه مجوز شعر و موسیقی در خصوص برنامه های موسیقی اییاز دفتر شعر و موسیقی 9. ارائه تصویر کارت ملی متقاضی 10 . تصویر اساسنامه شرکت و تصویر پروانه فعالیت شرکت مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم اعتیاد 2. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی (بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوبه هیئت وزیران شماره 60566 مورخ 1361/12/9 و اصلاحات بعدی (آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها ) و دستورالعمل اجرایی مصوب فروردین 1379)
هزینه خدمت فهرست هزینه صدور مجوز برای برنامه ها: 1. مستند و کوتاه 100.000 ریال 2. داستانی بلند 200.000 ریال 3. سینمایی و سریال ایرانی 500.000 ریال 4. سینمایی و سریال خارجی 1000.000 ریال
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم

1-ارائه درخواست کتبی و مدارک
2-بررسی اولیه مدارک ارائه شده
3-تعیین صحت و سقم اسناد مالکیت ویدئویی برنامه برای فیلم های خارجی
4-بازبینی اولیه نسخه های ارائه شده جهت اطمینان ازرعایت استانداردهای تصویر و صدا
5-استعلام از اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای برای فیلم های ایرانی
6-بررسی و اعلام نظر
7-بازبینی و اعلام نظر
8-دریافت نظر شورای بازبینی
9-صدور پروانه پخش
10-دریافت پروانه