پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز خروج فیلم از کشور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست کتبی 2. فرم تکمیل شده خروج فیلم 3. پروانه نمایش 4. رضایت نامه کلیه مالکین قید شده در پروانه مالکیت 5. ارائه کپی فیلم 35 میلیمتری
قوانین و مقررات بالادستی (بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه خروج محصولات فرهنگی و هنری مصوب هیئت وزیران شماره 15570 /ت 28860/ه مورخ 1382/4/11)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

1-ارائه درخواست به همراه فرم تکمیل شده خروج و مدارک
2-ثبت درخواست
3-بررسی پروانه نمایش ورضایت نامه مالکین فیلم
4-بررسی بلامانع بودن خروج فیلم
5-افزودن اسم فیلم به فهرست فیلم های دارای مجوز خروج درصورت تایید مدیرکل
6-سیم و سرب فیلم
7-تهیه پیش نویس مجوز خروج
8-مهر و امضاء مجوز خروج فیلم فیلم
9-ثبت و ارائه مجوز به همراه فیلم به صورت سیم و سرب شده
10-ارائه مجوز خروج به گمرک