پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات کارت مدیریت سینماها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. معرفی نامه از سوی مالک سینما 3× 2. چهار قطعه عکس جدید 4 3. تصویر کامل شناسنامه ؛ کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت 4. تصویر آخرین مدرک تحصیلی 5. سوابق فعالیت هنری مدیر معرفی شده مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم اعتیاد 2. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تصویب نامه هیات وزیران شماره 7/61120 مورخ 1345/9/8 و آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های 16 میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مورخ 1369/09/09 مصوبه وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه افتتاح و بهره برداری از سالن سینما

1-ارائه معرفی نامه از سوی مالک سینما به همراه سایر مدارک
2-ثبت درخواست
3-تشکیل و بررسی پرونده
4-استعلام از بهداشت،حراست، سجل کیفری
5-بررسی و اعلام نظر
6-صدور کارت مدیریت سالن سینما درصورت تایید
7-ثبت در پرونده
8-دریافت کارت مدیریت سالن سینما