پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست کتبی مالک 2. تصویر سند مالکیت 3. پایان کار شهرداری
قوانین و مقررات بالادستی (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تصویب نامه هیات وزیران شماره 7/61120 مورخ 1345/9/8 و آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های 16 میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مورخ 1369/09/09 مصوبه وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه افتتاح و بهره برداری از سالن سینما

1-ارائه درخواست کتبی
2-تبث درخواست
3-بررسی درخواست وبازدید اولیه از محل
4-بازدید از سالن و اعلام نظر- تنظیم صورتجلسه
5-معرفی متقاضی به اداره اماکن
6-بررسی و اعلام نظر
7-صدور پروانه فعالیت به نام مالک
8-ثبت در پرونده
9-دریافت پروانه فعالیت