پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. فیش وجه واریزی به حساب 72 به نام خزانه داری کل بر حسب مدت زمان فیلم 2. خلاصه داستان 3. تکمیل فرم بازبینی 4. ارائه اصل پروانه ساخت 5. تیتراژ اول و آخر فیلم روی کاغذ ۴ A پرینت شده 6. یک نسخه فیلم
قوانین و مقررات بالادستی (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده 1 و 25 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 75/8/8 و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد )
هزینه خدمت بر حسب مدت زمان فیلم
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-ارائه درخواست کتبی و مدارک لازم
2-ثبت درخواست، دریافت و تنظیم مدارک وبررسی اولیه پرونده
3-بررسی نمونه کارهای تولیدی متقاضی و اعلام نظر صلاحیت های فنی و تخصصی
4-استعلام از بهداشت،سجل کیفری و حراست درصورت تایید شورا
5-بررسی و اعلام نظر
6-استعلام از اماکن
7-بررسی و اعلام نظراماکن در خصوص تایید محل فعالیت موسسه
8- بررسی اساسنامه شرکت
9-تایید نام و اساسنامه و ثبت موسسه
10-دریافت شماره ثبت ازاداره ثبت
11-درج آگهی ثبت قانونی موسسه
12-صدور مجوز فعالیت به مدت یک سال
13-دریافت مجوز