پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. اصل درخواست 2. پروانه فعالیت دفتر تبلیغاتی 3. نمونه آنونس مواد تبلیغاتی
قوانین و مقررات بالادستی (بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوبه هیئت وزیران شماره 60566 مورخ 1361/12/9 و اصلاحات بعدی (آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها ) و دستورالعمل اجرایی مصوب فروردین 1379 )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم

1-ارائه درخواست و مدارک
2-ثبت درخواست
3-بررسی مدارک و اعتبارپروانه فعالیت و سوابق
4-بازبینی آنونس مواد تبلیغاتی و تایید آن
5-فیتاژ یا متراژ آنونس مواد تبلیغاتی
6- تبدیل فیتاژ به دقیقه
7-صدور مجوز
8-ثبت و ارائه مجوز
9-دریافت مجوز