پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانة نمایش فیلم سینمایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم قید نشده ؟؟؟
قوانین و مقررات بالادستی (بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوبه هیئت وزیران شماره 60566 مورخ 1361/12/9 و اصلاحات بعدی (آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها ) و آیین نامه داخلی وزارتخانه مصوب فروردین 1379 )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم

1-ارائه درخواست پروانه نمایش به همراه فهرست اسامی سینماهای مورد نظر در تهران و شهرستان و سایر مدارک
2-ثبت درخواست جهت ارائه به شورای صنفی
3-ثبت درخواست برای تعیین تاریخ اکران فیلم
4-بررسی پرونده فیلم برای تعیین شرایط و میزان اکران فیلم براساس دستورصورتجلسه شورای بازبینی(بطور محدود یا نا محدود)
5-مهر و امضای پروانه های نمایش به تعداد سینماهای تایید شده برای پخش درتهران و شهرستان
6-امضاء نامه درخواست مواد خام برای پخش کننده خطاب به بنیاد فارابی
7-ثبت پروانه ها و نامه
8-دریافت پروانه ها و نامه