پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه مالکیت و نمایش فیلم ویدیویی- ویژه مراکز خاص
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. فیش وجه واریزی به حساب 72 به نام خزانه داری کل بر حسب مدت زمان فیلم 2. خلاصه داستان 3. تکمیل فرم بازبینی 4. ارائه اصل پروانه ساخت 5. تیتراژ اول و آخر فیلم روی کاغذ A4 پرینت شده 6. یک نسخه فیلم
قوانین و مقررات بالادستی (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده 21 قانون حمایت از حقوق مولفان ؛ مصنفان و هنرمندان مورخ 1348/9/3 و آیین نامه اجرایی آن به شماره 50070 مورخ 50/10/6 مصوبه هیئت وزیران2- آیین نامه داخلی صدور پروانه نمایش برنامه های ویدیویی مورخ 1372)
هزینه خدمت بر حسب مدت زمان فیلم
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم

1-ارائه درخواست به همراه مدارک
2-ثبت درخواست
3-تشکیل پرونده و ارائه فرم بازبینی برای تکمیل و ارائه به شورا همراه با فرم صورتجلسه
4-بررسی و اعلام نظربرای صدور پروانه نمایش فیلم درصورت تایید
5-بررسی و دستور اقدام دبیر پروانه ساخت و نمایش برای صدور پروانه
6-تهیه پروانه نمایش فیلم
7-صدور پروانه نمایش فیلم برای پخش در مراکزخاص و پروانه مالکیت درصورت تقاضا
8-ثبت و ارائه پروانه
9-دریافت پروانه نمایش ومالکیت فیلم (در صورت نیاز)