پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه ساخت فیلم ویدیویی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تکمیل فرم تقاضای پروانه ساخت 2. تعداد 1 نسخه از فیلم نامه کامل 3. تعداد 5 نسخه خلاصه فیلم نامه 4. معرفی تهیه کننده معتبر مورد تایید این اداره- حقوقی-کپی مجوز موسسه و شرکت فرهنگی و هنری و سینمایی و غیره- 5. تصویر صفحه اول شناسنامه تهیه کننده 6. تصویر کارت ملی تهیه کننده 7. ارائه نمونه کار کارگردان 8. رزومه کاری و سوابق برای تهیه کننده اول 9. مشاور از کارگردان حرفه ای برای کارگردان اول
قوانین و مقررات بالادستی (بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-آیین نامه تولید و تامین برنامه های ویدئویی مصوب مصوب سال 1372وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم

1-ارائه درخواست از طریق فرم مخصوص
2- ثبت درخواست
3-تشکیل پرونده
4- ارسال پرونده به شورا
5-بررسی و اعلام نظر
6-دریافت نظر شورا
7-صدور پروانه
8-دریافت پروانه ساخت