پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی
آدرس وبگاه http://www.e-rasaneh.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک یا دادگستری 2. فیش وجه واریز شده به حساب تعیین شده براساس تعرفه نرخ آگهی های دولتی
قوانین و مقررات بالادستی (بند 5 ماده 2 قانون وظایف وزارت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 65/12/12 و بخشنامه شماره 65199 نهاد ریاست جمهوری مورخ 78/12/18)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی

1- ارائه درخواست کتبی
2-دریافت وثبت درخواست
3-تعیین نحوه چاپ و روزنامه مورد نظر
4-تایید آگهی وروزنامه جهت چاپ آگهی
5-ثبت اطلاعات نهایی در رایانه و ارائه شماره پیگیری به متقاضی
6-چاپ آگهی درروزنامه
7-بازبینی آگهی چاپ شده در روزنامه وثبت تاریخ چاپ
8-ارائه آگهی به نماینده روزنامه
9-ارائه آگهی چاپ شده در روزنامه به سازمان متقاضی
10-دریافت آگهی چاپ شده در روزنامه و پرداخت وجه آگهی به نشریه