پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی
آدرس وبگاه http://www.e-rasaneh.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم (مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. شش قطعه عکس 2. تصاویر شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی ،و کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت- برای آقایان 3. نامه ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم سوء پیشینه 2. نظریه وزارت دادگستری )
قوانین و مقررات بالادستی (آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری های غیر دولتی مصوب هیات وزیران مورخ 1384)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری

(1-ارائه درخواست برای پروانه فعالیت خبرگزاری
2-ثبت درخواست
3-ارائه فرم های مخصوص جهت تکمیل و ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه مدارک مورد نیاز
4-ارائه فرم های تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز
5-بررسی مدارک و برابر اصل نمودن کپی مدارک و تشکیل پرونده
6-استعلام از حراست،دادگستری و سجل کیفری
7-بررسی و ارائه نظرات تخصصی
8-بررسی پرونده وصدور رای
9-دریافت رای صادره و تکمیل فرم های صورتجلسه و پروانه تاسیس
10-صدور پروانه تاسیس(در صورت تایید)
11-ثبت پروانه تاسیس
12-دریافت پروانه تاسیس )