پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. یک قطعه عکس 2. کارت ملی 3. تصویر مدرک تحصیلی 4. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت- برای آقایان 5. نامه ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی 6. تکمیل فرم شناسنامه پایگاه های اینترنتی مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه ساماندهی پایگاه اینترنتی مصوب هیات وزیران مورخ 1384)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی

1-ارائه درخواست جهت صدور گواهی ثبت
2-ثبت درخواست
3-دریافت مدارک و تکمیل پرونده
4-بررسی و اعلام نظر درمورد محتوای سایت
5-تایید و یا رد درخواست باتوجه به نظرات کارشناسی
6-تهیه پیش نویس گواهی ثبت
7-موافقت با صدور گواهی ثبت
8-امضاء وصدور گواهی ثبت پایگاه مورد درخواست(درصورت موافقت ستاد)
9-ثبت گواهی ثبت پایگاه مورد درخواست
10-دریافت گواهی ثبت پایگاه مورد درخواست