پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات نگهداری و بازسازی و احیاء موقوفات، امامزادگان و اماکن متبرکه
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ماده 32 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

جهت اجاره رقبات اعم از ملکی و غیرملکی(مسکونی، تجاری و کشاورزی و ...)عامه مردم میتوانند در مزایده و مناقصه ادارات اجرایی شرکت نموده و پس از ارائه مدارک بصورت آن لاین و پیگیری برنده یا مردود شدن در داخل سایت پیگیری نمایند که با توجه به اینکه سازمان بیش از یک میلیون رقبه دارد که یک سوم از این رقبات دارای مستاجر میباشند ضرورت آن مشخص میگردد و اصول مناقصه که شامل 1-اصل آزادی 2 اصل شایستگی3- اصل حضور یک شخص اداری در آن میباشد و بصورت عمومی محدود و اختیاری برگزار میگردد.
زیرخدمت ندارد.