پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات غبارروبی و جمع آوری هدایا و نذورات مردم
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

با توجه به معنای نذر از نظر شرع مبین اسلام و نظر مراجع تقلید، بی شک نذر عهدی است میان انسان و خداوند است که راهی برای رسیدن به حق و اجابت دعا یاد میشود. ادای نذر یکی از مرسوم ترین و سنتی ترین روشهایی است که به هنگان نیاز به خداوند و بستن عهدی با پروردگار خود، همچنین اهل بیت (ع)و متعلقین به این خاندان به منظور برآورده شدن خواسته شان به ایشان متوسل میگردندکه بصورت نقدی و غیرنقدی صورت میگیرد که در این روش شخص برای ادای دین خود میتواند بصورت مجازی پرداخت نماید.